Aandelen

Delta Lloyd N.V. is genoteerd aan en wordt verhandeld op de beurs van Amsterdam en Brussel, NYSE Euronext Amsterdam sinds 3 november 2009 en NYSE Euronext Brussel sinds 23 januari 2012. Het aandeel wordt verhandeld in Amsterdam onder het symbool “DL AE” en in Brussel “DL BB” .

Grootaandeelhouders

De Wet op het financieel toezicht (Wft) legt een verplichting op tot het melden van belangen in het kapitaal en/of de stemrechten van een onderneming wanneer het percentage van die belangen een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Die drempelwaarden zijn 3%,  5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%. Melding dient zo spoedig mogelijk te geschieden aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die de betreffende onderneming van de melding in kennis stelt.

Een overzicht van meldingen is te vinden op de website van de AFM.

In onderstaand staatje is het totale aantal uitstaande aandelen weergegeven.

    Gewone aandelen % Preferente aandelen A % Stemrecht %
Fonds NutsOhra             10.021.495 100% 10.021.495 4.8%
Publiek

198.116.582

99,4%             198.116.582 95.2%
Ingekochte aandelen

1.214.305

0,6%                     
Totaal 199.330.887 100% 10.021.495 100% 208.138.077 100%

Aandeelhoudersbeleid

In het kader van de aanbevelingen gedaan door de Commissie Frijns, kunt u in onderstaand document meer lezen over het communicatiebeleid van Delta Lloyd NV met haar aandeelhouders.

Deel dit op