Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het interne beheersingssysteem van Delta Lloyd Groep. In het bijzonder gaat het daarbij om de strategie en langetermijnplanning.

De Raad van Bestuur neemt alle belangrijke beslissingen in overleg met het verantwoordelijke management van de onderneming en, met inachtneming van het van toepassing zijnde wettelijke en regelgevingskader, de centrale en decentrale ondernemingsraad. Dit gebeurt waar nodig met toestemming van en anders na overleg met de Raad van Commissarissen. 

Raad van Bestuur


Hans van der Noordaa, voorzitter
Hans van der Noordaa

Emiel Roozen
Emiel Roozenoud

Onno Verstegen
Onno Verstegen

Ingrid de Graaf
Ingrid de Graaf 170x214

 

Reglement Raad van Bestuur

In december 2012 is het reglement van de Raad van Bestuur goedgekeurd.
 

Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden laat zien wanneer de leden van de Raad van Bestuur zullen aftreden.
 
 
Deel dit op