Structuur

Het aandelenkapitaal van Delta Lloyd bestaat uit gewone aandelen, preferente aandelen A en preferente beschermingsaandelen.

Voor een overzicht van de grootaandeelhouders klik hier. Fonds Nuts OHRA bezit alle preferente aandelen A, zie de overeenkomst tussen Delta Lloyd en Fonds Nuts OHRA. Foundation Continuïteit Delta Lloyd is gerechtigd om alle preferente beschermingsaandelen te kopen. Bekijk voor meer informatie de statuten van de Stichting Continuïteit Delta Lloyd.
 

Organisatiestructuur

Delta Lloyd Groep heeft als structuurvennootschap een corporate governance-structuur waarin de belangrijkste bevoegdheden zijn neergelegd bij de Raad van Bestuur en een onafhankelijke Raad van Commissarissen.

Organisatiestructuur
 
Delta Lloyd Groep is een bankverzekeraar, die onder verschillende namen actief is in de markt. Volgens de Nederlandse wetgeving dienen de diverse bank- en verzekeringsactiviteiten in aparte vennootschappen te worden ondergebracht. De diverse dochtervennootschappen van Delta Lloyd NV, de moedermaatschappij, zijn in meerdere divisies geclusterd waarbij de vennootschapstructuur aansluit bij de labelstructuur.


Toezichthouders

Delta Lloyd NV en haar in Nederland gevestigde dochtermaatschappijen staan onder toezicht van onder meer De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Nederlandse Zorgautoriteit(Nza). Delta Lloyd België staat onder toezicht van de Nationale Bank van België (NBB). In de jaarrekening van Delta Lloyd NV vindt consolidatie plaats van de dochtermaatschappijen waar Delta Lloyd NV control over heeft.
Deel dit op