Goed werkgeverschap

Een goede werkgever zijn, is een van de belangrijkste speerpunten van het duurzaamheidsbeleid van Delta Lloyd Groep. Wij zijn ervan overtuigd dat de investering in opleiding, ontwikkeling en welzijn van medewerkers noodzakelijk is voor een duurzame toekomst.

Delta Lloyd Groep is een goede werkgever met een goede en gezonde werkomgeving. Met voldoende uitdagend werk en opleidingsmogelijkheden. Belangrijke aandacht gaat ook uit naar diversiteit, gelijke kansen voor iedereen en mogelijkheden voor dialoog en inspraak.

Sterk Fit
Onder de noemer 'Sterk Fit' worden op alle locaties van Delta Lloyd Groep locaties praktische  activiteiten georganiseerd om de medewerker te helpen gezond en fit te blijven en zich goed te voelen. De Health Check bijvoorbeeld, of de Balans Training door de Fit Coach en bedrijfsfitness in onze eigen sportzalen.

De resultaten van het Sterk Fit beleid van Delta Lloyd Groep van de afgelopen jaren laten zien dat medewerkers van Delta Lloyd Groep over het algemeen fit en gezond zijn. Behalve misschien de groep van mannen van boven de 50; die zijn vaak iets te zwaar.

Diversiteit
Delta Lloyd Groep hecht grote waarde aan diversiteit, omdat de verschillen in achtergrond en profiel een weerpiegeling zijn van de maatschappij. Daarnaast biedt het bedrijf tal van verschillende werkzaamheden, waar uiteenlopende competenties en vaardigheden voor nodig zijn. Bovendien is het vanuit het idee van duurzaamheid belangrijk dat we een divers en goed opgeleid arbeidspotentieel aantrekken. Ook in de toekomst. Daarin wil Delta Lloyd Groep graag investeren. Voorts is het hebben van een divers medewerkersbestand gunstig voor de productiviteit. Onderzoek toont aan dat gemengde teams beter presteren. Vooral de verdeling man/vrouw is daarbij relevant.

Delta Lloyd Groep heeft een actief vrouwennetwerk waar meer dan 250 medewerkers lid van zijn. Ook is een Diversity Counsil ingericht, dat integratie en doorstroming van biculturele medewerkers bevordert.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Elk jaar nodigen we medewerkers uit om deel te nemen aan het Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dat gaat over allerlei ascpeten van het werken bij Delta Lloyd Groep: takenpakket, ontplooiingsmogelijkheden, werkomstandigheden, management en directie enzovoort.

Enkele positieve resultaten uit het MMO van 2012
• 77% heeft het naar zijn zin in zijn eigen divisie
• 59% zou anderen aanraden in zijn divisie te komen werken
• 55% voelt zich sterk betrokken bij het succes van Delta Lloyd Groep
• 58% is trots om bij Delta Lloyd Groep te werken.

Nieuwe Werken
Sterk Werk is de naam van het Nieuwe Werken bij Delta Lloyd. Het is flexibeler, slimmer en efficiënter werken. Om een aantal redenen past het Nieuwe Werken bij duurzaam ondernemen:

  • Betere werk/privébalans. Met name voor werkende ouders zijn de flexibele werktijden en nieuwe mogelijkheden voor bereikbaarheid een goede ontwikkeling.
  • Versterkte motivatie door meer eigen verantwoordelijkheid.
  • Efficiëntie in kantoorkosten en het energie- en papierverbruik. In 2012 hebben alle medewerkers van Delta Lloyd Groep een iPad kunnen kopen tegen zeer sterk gereduceerd tarief. Het werken met de iPad leidt direct tot minder papierverbruik en kosten voor printen.
  • Betere bereikbaarheid voor de klant omdat altijd en overal gewerkt en ingelogd kan worden. Hier worden wel hoge eisen gesteld aan de veiligheid van informatie en documenten.
Deel dit op