Maatschappelijke betrokkenheid

Delta Lloyd Groep is maatschappelijk betrokken. Wij zijn ons zeer bewust van onze maatschappelijke positie. Daarom zetten wij ons actief in voor kwetsbare groepen in de samenleving. Met name op het gebied van omgaan met geld en financiële zelfredzaamheid. Op deze manier investeert Delta Lloyd Groep in een stabiele samenleving en draagt zij bij aan gelijke kansen voor iedereen.

Delta Lloyd Foundation
In 2008 hebben wij Delta Lloyd Foundation opgericht. Delta Lloyd Foundation ondersteunt projecten die bijdragen aan het bevorderen van financiële zelfredzaamheid in Nederland.

De projecten passen binnen vier thema's:
1. Financiële educatie
2. Schuldpreventie
3. Financiële zelfredzaamheid voor vrouwen
4. Armoedebestrijding

Vrijwilligerswerk
Alle medewerkers van Delta Lloyd Groep mogen onder werktijd vrijwilligerswerk doen binnen Delta Lloyd Foundation. Het vrijwilligerswerk voor Delta Lloyd Foundation is altijd financieel gerelateerd. Dat kan schuldpreventie zijn of financiële educatie. Het kan administratief werk zijn of coaching. Het kan voor groepen mensen zijn of voor individuen.

In 2013 hebben er 463 collega's vrijwilligerswerk gedaan.

Onze kijk op vrijwilligerswerk is dat vrijwilligerswerk niet alleen nuttig is voor de mensen die worden ondersteund, maar het is ook een manier voor medewerkers om zichzelf te ontwikkelen. Het is leerzaam. Medewerkers komen op plekken waar zij doorgaans niet zouden komen. Het is goed om op deze manier in aanraking te komen met maatschappelijke verschillen. Die kennis wordt weer meegenomen bij het dagelijks werk. Lees meer over Delta Lloyd Foundation op: www.deltalloydfoundation.nl

Donaties en maatschappelijke sponsorships
Delta Lloyd Groep steunt diverse culturele en maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Scheepvaartmuseum, World Press Photo Foundation en het Fonds Gehandicaptensport.

Personeelsdonatiefonds
Alle medewerkers van Delta Lloyd Groep die actief in dienst zijn, kunnen aanspraak maken op het Personeelsdonatiefonds van Delta Lloyd Groep. Het fonds is voor medewerkers die zich actief inzetten voor een vereniging. Aan deelname zijn uiteraard regels verbonden. Medewerkers kunnen eens in de drie jaar 300 euro aanvragen voor hun vereniging.

Fonds NutsOhra
Fonds NutsOhra is aandeelhouder van Delta Lloyd Groep. Het jaarlijkse inkomen dat Fonds NutsOhra hiermee verdient, wordt gebruikt om projecten op het gebied van zorg en gezondheidszorg te financieren.

Deel dit op