Delta Lloyd start aandeleninkoop vanaf 11 juni 2010

10 juni 2010

 
 
Persbericht  
 
 
Amsterdam, 10 juni 2010
 
 

 
 
 

Delta Lloyd Groep maakt bekend dat het op 11 juni 2010 start met een aandeleninkoop-programma. Het enige doel van het inkoopprogramma, dat voorziet in de inkoop van 1.650.000 aandelen, is de nakoming van verplichtingen onder de aandelenregelingen voor het management. Het programma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de machtiging die door de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 mei 2010 aan de Raad van Bestuur is gegeven tot het inkopen van gewone aandelen. Op grond van de limieten zoals vastgesteld op die vergadering mogen beurstransacties niet worden uitgevoerd tegen een prijs die ligt boven de prijs van de laatste onafhankelijke transactie of, indien hoger, de actuele onafhankelijke biedprijs op NYSE Euronext Amsterdam.

Het maximale aantal gewone aandelen dat per handelsdag via beurstransacties wordt verkregen, zal niet meer bedragen dan 292.531 gewone aandelen, dat wil zeggen 25% van het gemiddelde dagelijkse transactievolume op NYSE Euronext Amsterdam in mei 2010 (1.170.123 stuks).

Het aandeleninkoopprogramma zal uiterlijk op 31 december 2010 worden beëindigd, tenzij dit wordt verlengd na een nieuw persbericht van die strekking. De voortgang van de inkoop zal gemeld worden in een persbericht, dat uiterlijk 7 dagen na een transactie wordt uitgegeven. Beëindiging van het programma zal direct bekend worden gemaakt.

Delta Lloyd Asset Management gaat het aandeleninkoopprogramma uitvoeren. Er zal geen handel plaatsvinden gedurende de gesloten periodes van Delta Lloyd en gedurende de looptijd van het programma zullen geen aandelen in het kapitaal van Delta Lloyd worden verkocht.

OVER DELTA LLOYD GROEP

Delta Lloyd Groep is een financiële dienstverlener die producten en diensten aanbiedt op het gebied van levensverzekeringen, schadeverzekeringen en vermogensbeheer, evenals bancaire producten en diensten. Delta Lloyd Groep is voornamelijk actief in Nederland en België. In Nederland opereert de Groep vooral  onder de merknamen Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen en in België met name onder de merknaam Delta Lloyd.

Meer informatie

Delta Lloyd Groep

Media relations +31 (0) 20 594 44 88

Investor relations +31 (0) 20 594 96 93

Deel dit op